הסכמי ממון

הסכם ממון הוא חוזה ייחודי, הנערך בכתב בין בני זוג (בין אם נשואים ובין אם לאו, לרבות בני זוג חד-מיניים), בו מוסדרים הדדית כל ענייני הממון והרכוש העתידיים, בהתאם לרצון והבחירה האישיים המוסכמים עליהם. הסכם ממון הוא חוזה משפטי הצופה פני עתיד ובעקרון אמורה להיות לו נפקות רק למקרה של פקיעת הקשר (חלילה), כלומר: פירוד, גירושין, או פטירת מי מבני הזוג.

ההסכם מהווה מעין "תעודת ביטוח" לזוגיות, הנועד להבטיח מן הפן המשפטי, כי במקרה של פקיעת הקשר לא תתעוררנה מחלוקות כספיות קשות, באופן כזה שבני הזוג ייקבעו ויגדירו מבעוד מועד במסגרתו את הקונסטלציה המוסכמת של יחסיהם הממוניים.

הסכם ממון איננו כמו הסכם גירושין הנעשה כאשר בני הזוג, או מי מהם, כבר מעוניין/ים להיפרד, אלא עת שהם מצויים בתקופה הטובה של הזוגיות, ומשכך מסוגלים לתקשר באופן חיובי ולגבש ביניהם החלטות והסכמות חשובות, באופן הוגן ואגב אווירה מכובדת, נעימה ושקולה, לקראת העתיד לבוא.
הסכם מקצועי יגן על שני בני הזוג ובתוך כך יצור ביניהם מנגנון משפטי מסודר, מושכל, ראוי, הוגן ומאוזן, אשר הינו קבוע ומתוכנן מראש, במסגרתו גם במקרה של פרידה, אף צד לא יצא מקופח ו/או מופתע בעתיד, מהפן הכלכלי, מדלת הזוגית.

מכאן, הסכם ממון מבוסס על שלושה אלמנטים (מצטברים): זהו הסכם בין בני זוג. ההסכם חייב להיערך בכתב. ההסכם חייב לקבל אישור משפטי, למען שיהא לו תוקף חוקי.

x