ייצוג בבתי הדין הרבניים

ההליכים בבית הדין הרבני אינם שונים בהרבה מאלו בבית המשפט לענייני משפחה, איך הליך גירושין המתנהל בבית הדין טומן בחובו אתגרים וסוגיות הלכתיות להן נדרש בית הדין. עורך הדין והמגשר שי מויאל בעל ניסיון בהתמודדות מול אתגרים אלו.

בית הדין הרבני מהווה סמכות שיפוטית ובלעדית בכל הקשר לתביעות גט וכתובה, הליכים שניתן לקיימם אך ורק בבית הדין הרבני. אמנם בני הזוג יכולים לבחור לנהל את הליך הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה, אך יחד עם זאת, הגט עצמו יכול להינתן רק במסגרת הרבנות וכך גם כאמור לעניין תביעת הכתובה.

הצד שניגש ראשון להגיש את התביעה, רשאי למעשה לבחור את הערכאה השיפוטית המתאימה לו.
כיוון שלבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לאשר גירושין, לקבוע אם יש עילה מספקת, לחייב בכתובה ולכפות (במידת הצורך) גט, ישנה חשיבות בייצוג הולם ומקצועי על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, בכל ההיבטים הנדרשים – ייצוג בתביעות גירושין, שלום בית, מדור ספציפי ועוד.

x