נקלעתם למחלוקות הנוגעות לעיזבון? הכול על עורך דין ירושה

מעוניינים להגיש בקשה למימוש הירושה או פסילת הצוואה? נקלעתם למחלוקות וסכסוכי ירושה הנוגעים לעיזבון? נמצאים בסוגיה של הדרת יורשים מהצוואה? בנסיבות הללו מומלץ להסתייע בעורך דין ירושה שמתאפיין בניסיון מקצועי עשיר ומומחיות מיוחדת בכל ענייני הצוואות והירושות בישראל, תוך כדי והיכרות מעמיקה עם הגורמים הרלוונטיים אצל הרשם לענייני ירושה.

 

עורך הדין שי מויאל מסביר שבהעדר צוואה כשרה, זהות היורשים נקבעת על פי סעיף 10 לחוק הירושה ("ירושה על פי דין"). הוראות החוק הישראלי קובעות באופן ברור שהיורשים הראשוניים חייבים להיות מקרבת משפחה ראשונית, כמו בת\ בן הזוג החוקיים של המנוח (או ידוע\ ידועה בציבור, לרבות מאותו מין), או בעלי שיוך ביולוגי (ילדים).

 

זהות היורשים על פי סעיף 10 לחוק הירושה
 

בהעדר צוואה כשרה, חוק הירושה מקנה לילדים ולנכדים עדיפות על פני ההורים בכל הקשור לקבלת ירושה, בעוד שלהורים ישנה קדימות בזכות לרשת על פני הסבים. במקרה שבו  המנוח מותיר בן\בת זוג, ילדים והורים, בן\בת הזוג יקבלו על פי החוק כמחצית מהירושה, בעוד שהמחצית השנייה של הירושה תימסר להורי המנוח ולילדיו.

 

החוק נוגע למקרים של העדר צוואה כשרה, והסדר דיספוזיטיבי זה שנקבע על ידי המחוקק איננו מהווה סתירה לזכות היסוד של האדם להחליט ולקבוע מי ייהנה מרכושו. בכפוף לחופש זה יכול אדם להחליט, לדוגמה, על הדרת אשתו ו\או ילדיו, להעדיף ילד אחד על פני האחרים, ואף להוריש את כל רכושו לידועה בציבור, למוסד כלשהו וכיוצא בזה.

 

העילות הקלסיות להתנגדות לקיום הצוואה ובקשה לפסילתה
 

עורך הדין שי מויאל מציין שנהוג להסתייע בשירותיו של עורך דין ירושה בעיקר לצורך עריכה וניסוח מקצועי של צוואות באופן המונע ככל שניתן את האפשרות לפסילתן והן לשם הגשת בקשות למימוש צו הירושה. עם זאת, לעתים קרובות עלול להתעורר הצורך בשכירת שירותיו של עורך דין ירושה, לטיפול במקרים של התנגדות לצוואה ובקשה לפסילתה.

 

אחת מהעילות הקלסיות להתנגדות לקיום הצוואה העוסקת ביחסים שבין המנוח המוריש לבין הזוכה בצוואה, כמו לדוגמה מעורבות בעריכת צוואה, השפעה בלתי הוגנת, התניית תנאים שעומדים בסתירה לרוח החוק וכן הלאה.

 

בית המשפט נדרש במקרים רבים לדון בסוגיה הנוגעת לכשירותו של המנוח בהיבט המשפטי לעריכת הצוואה ו\או הבנת משמעותה של הצוואה שערך, בכשלים באופן עריכת הצוואה, בחוקיות הוראות הצוואה, וכן במקרים שבהם מדובר בצוואה סתומה שלא ניתן לפרשה או שניתן לפרשה בכמה אופנים.

 

x