המדריך להליך גירושין ברבנות

במדינת ישראל, במידה ובני זוג יהודים מעוניינים להתגרש זה מזו, עליהם לפתוח בהליך גירושין ברבנות, בין אם נישאו כדת משה וישראל ובין אם בטקס נישואין אזרחי. עורך הדין שי מויאל מסביר שכל הנושאים הכרוכים, על פי רוב, בהליך הגירושין בקרב שני בני הזוג, יכולים להיות נדונים הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה, היות והם מהווים שתי ערכאות מקבילות זו לזו.

 

בין הנושאים שנהוג לדון בהם ניתן למנות את עניין הכתובה ומזונות הקטינים והאישה, את נושא משמורת הקטינים והסדרי הראייה, כמו גם חלוקת הרכוש של מקרקעין, מטלטלין ועוד מגוון נושאים הנוגעים למהלך החיים המשותף והנלווים לגירושין. יחד עם זאת, המוסד היחידי שמוסמך במדינת ישראל לדון בנושא הגט ולקיים את טקס סידור הגט הלכה למעשה הוא בית הדין הרבני.

 

הגשת בקשה לאישור הסכם גירושין

פתיחת הליך הגירושין ברבנות יכולה להתבצע באחת משתי אפשרויות שונות, כשהדבר תלוי במידת ההסכמה בין שני בני הזוג. אחת מהדרכים היא במסגרת הגשת בקשה לאישור הסכם גירושין, כשבמסגרת זו ניתן להגיש הסכמים שנערכו ונוסחו על ידי עורך דין, בהליך גישור, הליך משפטי או באמצעות הצדדים בעצמם, ובלבד שהדבר מותנה בהסכמת שני הצדדים.

 

בנסיבות הללו, ההליך לאישור ההסכם הנו לרוב תכליתי וקצר, ולאחר שההסכם מאושר וזוכה לתוקף משפטי, ניתן לקיים ברבנות את טקס סידור גט של בני הזוג. עורך הדין שי מויאל מדגיש שהפרוצדורה לאישור ההסכם נחוצה לא רק לצורך הקניית תוקף משפטי, אלא חיונית במיוחד על מנת להבטיח את אכיפתו של ההסכם על הצד שכנגד בטווח העתידי.

 

הוכחת עילה לגירושין במקרים של העדר הסכמה בין הצדדים

האפשרות הנוספת לפתיחת הליך הגירושין ברבנות נוגעת להעדר הסכמה של מי מבין הצדדים. בנסיבות הללו, נדרש הצד שמגיש מטעמו את תביעת הגירושין להוכיח שאכן קיימת עילת גירושין הנמנית ברשימת העילות המוכרות על פי ההלכה היהודית, ובמידה וזו הוכחה כנכונה, אזי בית הדין הרבני עשוי לחייב את בן או בת הזוג לתת או לקבל את הגט.

 

עורך הדין שי מויאל מציין שניתן, אמנם, להגיש תביעת גירושין באמצעות מילוי טופס "פתיחת הליך גירושין", טופס הקיים בכל מזכירות של בית דין רבני בישראל, אך הגשת תביעה במתכונת זו איננה בהכרח משרתת את מטרותיו של מגיש התביעה, ולעתים אף עלולה להיות בעוכריו, ובפרט כשישנם מגוון נושאים הכרוכים בגירושין. לפיכך, מומלץ להגיש תביעת גירושין רק לאחר היוועצות מוקדמת עם עורך דין המתמחה בדיני המשפחה.

 

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

x